Ring til mig på 61 33 02 47 Skriv til mig på info@tmtrafik.dk TM Trafik er medlem af DKL

Priser - Lovpakke

Priser 2016

Lovpakken:
Omfatter den obligatoriske ”Lovpakke”

Ubegrænset teori inkl. test og evaluerende prøver kr. 1.900,-
4 lektioner på lukket manøvrebane kr. 1.900,-
16 kørelektioner a 45 min på vej ( 8 ture a 90 min. ) kr. 5.600,-
4 lektioner på køreteknisk anlæg kr. 2.100,-
Rabat kr. 1.505,-
     
Lovpakke i alt kr. 9.995,-


Udgifter der ikke er med i lovpakken:
Køreprøven (leje af skolevogn praktisk prøve) kr. 1.000,-
Ekstra kørelektioner på vej a 45 min. pr lektion kr. 350,-
Gebyr til teori- og praktisk prøve til politi kr. 600,-
8 timers færdselsrelateret førstehjælp kr. 800,-
Lægeattest/ pasfoto (spørg din læge) kr.


Hvad siger loven?

For at tage kørekort i Danmark, skal du have dansk adresse og personnummer.
Når du starter skal du være fyldt 17 år og 9 måneder.
Trafikministeriet har lagt bil-undervisningen i fuldstændig faste rammer.
Lovgivningen foreskriver, at du skal have mindst 53 lektioners undervisning fordelt på manøvrebane, teori, kørsel i trafikken og køreteknisk kursus.
Derudover skal du have gennemgået et færdselsrelateret Førstehjælpskursus der maksimum må være 1 år gammelt.

Lovens obligatoriske mindste antal lektioner:
29 lektioner a min. 45 min. varighed i teoretiske emner.
24 lektioner a min. 45 min. varighed i praktisk kørsel.

Af disse 24 lektioner i praktisk kørsel skal mindst:
4 lektioner a min. 45 min. varighed skal være på lukket øvelsesplads.
4 lektioner a min. 45 min. varighed skal være på et køreteknisk anlæg.

Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage (14 forskellige datoer).


Det er dine egne individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner – ud over lovens obligatoriske mindste antal lektioner – du skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges.
Det obligatoriske mindste antal lektioner kan derfor ikke anvendes som udtryk for et sædvanligt uddannelsesforløb. Især ved den praktiske kørsel vil der være behov for op til det dobbelte antal lektioner.
Lovgivningen foreskriver at din køreundervisning (teori og kørsel) skal foregå kontinuerligt derfor vil pause på over 3 måneder medføre at du skal starte forfra.