Ring til mig på 61 33 02 47 Skriv til mig på info@tmtrafik.dk TM Trafik er medlem af DKL

TM Trafiks overordnede mål

TM Trafiks overordnede mål for din køreuddannelse er:

At give dig indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, du som billist møder i færdslen, samt give dig viden om de færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i denne forbindelse.

At give dig en sådan viden om køretøjet og dets betjening, at du kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden.

At give dig forståelse for de grundlæggende menneskelige forhold, der har indflydelse på kørefærdigheden, således at du fuldt ud kan udnytte dine evner og i fornødent omfang modvirke almindelige menneskelige begrænsninger.

At give dig færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre køretøjet uden fare for dig selv og andre.

At bidrage til, at du bliver en hensynsfuld og ansvarsbevidst billist med viden om og forståelse for de svage trafikanters situation, særlig i forhold til den motoriserede færdsel.