Ring til mig på 61 33 02 47 Skriv til mig på info@tmtrafik.dk TM Trafik er medlem af DKL

Køreprøver

Køreprøven består af to dele:
En teoriprøve og en praktisk prøve.

Tilmelding til teoriprøve.
Du skal udfylde en ansøgningsblanket med gennemført manøvrebane kursus og vedlægge følgende:
  • Foto: 35 x 45 mm. Godkendt pasfoto til lægeattest.
  • Lægeattest.
  • Kopi af sygesikringsbevis.
  • Kopi af evt. kørekort.
  • Originaldokument ”opholds og arbejdstilladelse”, hvis du ikke er dansk statsborger.
  • Kursusbevis for gennemført førstehjælpskursus. (Dette gælder dog ikke hvis du allerede har kørekort. Kursusbeviset må max. være 12 mdr. gammelt).
  • Gebyr til politiet.

Teoriprøven

Teoriprøven afholdes af politiet. Her får du vist 25 dias-lysbilleder med ja/nej spørgsmål på et afkrydsningsskema til de 2 til 4 spørgsmål til hvert dias.
I teoriprøven må du max. have fejl i 5 dias.

Der kan være lang ventetid til aflæggelse af teoriprøve hos politiet.
Derfor er det meget vigtigt, at du i god tid har førstehjælpskursus og din lægeattest med foto klar, så teoriprøven kan bookes i så god tid, at ventetiden ikke forlænger erhvervelsen af dit kørekort.
Køreprøven
Den praktiske køreprøve er opdelt i to dele:
Kontrolprøven finder sted umiddelbart før kørslen Her skal du kunne kontrollere om de sikkerhedsmæssige vigtigste dele på bilen f.eks. bremser, styretøj, dækmønster, lygter, støddæmpere mv. er i orden.

Selve køreprøven varer 25 - 45 minutter. Her vil din kørsel blive bedømt af den køreprøvesagkyndige, der i god tid orienterer dig om hvilken vej du skal køre.

Umiddelbart efter prøvens afslutning fortæller den køreprøvesagkyndige dig, om du har bestået eller ikke bestået køreprøven.

Efter bestået køreprøve udsteder den køreprøvesagkyndige et midlertidigt kørekort.

Med dette kørekort har du nu ret til at køre bil i Danmark, Norge og Sverige.

Efter 3 - 4 ugers forløb får du tilsendt det rigtige kørekort, som giver dig ret til at køre bil i hele EU og de fleste øvrige lande uden yderligere formaliteter.

”Kontrollerende prøve” er en ganske normal køreprøve, hvor du skal op til en teori- og praktisk prøve.